Oaktuella betraktelser ryckta ur sin samtid

Författare: Manx (Sida 3 av 3)

Nyårslöften 2011

Nyårslöften är anakrona. Vissa anser att redan de gamla babylonierna för 4000 år sedan började med nyårslöften, men det är omtvistat. De gamla romarna tycks dock ha spått det kommande året och gett löften.

Praktiska som de var så flyttade de år 152 f.Kr. sitt nyår från 1 mars till 1 januari för att de skulle få mer tid till sommarens fälttåg, och från och med den tiden inhämtade konsulerna spådomarna om sitt ämbetsår just den 1 januari. Folket gjorde snart detsamma och festligheterna kring nyår blev med tiden den populäraste högtiden.

De kristna tyckte inte om detta och gjorde tappra försök att reducera den till en vanlig dag. Men alltsedan 1500-talet då den gregorianska kalendern kom, så har de slutat envisas med att lansera andra alternativa nyårsdagar. Det var tur för oss, för då kan nyårsfirande och nyårslöften fortsätta förgylla tillvaron för oss mitt i midvintermörkret.

Nyårslöften för 2011 (i fallande skala):

  • Äta mer hälsosamt och röra på mig mer, inte oväntat 🙂
  • Gå upp i vikt
  • Organisera (glöm inte garderoben!) och inreda hemmet
  • Rotera igenom min slipsamling
  • Använda kostym oftare
  • Göra något svårt ibland, utmana mig själv
  • Börja skriva på min bok igen
  • Läsa mer skönlitteratur
  • Läsa ett språk, kanske franska eller latin

Vi får se hur det går, men enligt en studie utförd av Richard Wiseman, från University of Hertfordshire så lyckas bara mellan 25-38 % med sina löften, berorende på vilken teknik de använder.

De som håller löftet för sig själv lyckas bara i 25 % av fallen, och de som litar på den råa viljestyrkan lyckas knappast bättre, bara 26 % av dem uppnår målen. Det är uppenbart att viljestyrka inte är tillräcklig utan att andra metoder behövs!

Att berätta sina löften för andra är en bättre strategi, för de lyckas till 34 %, se där vad vad kraftfull skammen är! Men bäst lyckades de som visualiserade hur mycket bättre deras liv kommer att bli då de uppnår sina löften, hela 38 % lyckades.

Då jag nu publicerar löftena på nätet så kanske det går bättre?

När tidskostymen känns trång – var anakron!

Att vara anakron är att vara oavhängig sin tid, att kunna verka i flera tider. Med det menar vi inte att vara någon slags stofil som vurmar för allt som är förgånget eller att vara någon slags kulturell tidskameleont, utan hitta några saker som förankrar en i tiden.

Personer, saker, företeelser och trender kan vara anakrona, och de kan vara både positivt eller negativt laddade, ex.  jakt eller att bära kostym. Det är upp till tolkaren och kontexten.

Vår definition av anakron är dock i huvudsak positiv, en gammal Hasselblad eller Leica är förvisso anakrona i den digitala eran, men många fotografer använder dem ännu för de ger bra bilder och ger respekt. De som hållit i en gammal kvalitetskamera och fotograferat med dem vet att de har ”något”.

Ett mekaniskt armbandsur hjälper en också att hålla tiden, fastän ”alla” har en mobil.

Vi tillhör dem som aldrig riktigt känt att vi hör hemma i samtiden. Till viss del har det bestått i att drömma sig bort till andra tider och en illusorisk enklare gårdag, men samtidigt har vi omfamnat nya tekniska landvinningar och trender med entusiasm. Med andra ord känt oss anakrona!

Det är aldrig för sent att vara efter sin tid, aldrig för tidigt att vara före sin tid!

Manx et al.

Nyare inlägg »

© 2022 anakron.nu

Tema av Anders NorenUpp ↑