I sann hybris kommer vi här att servera oaktuella betraktelser ryckta ur sin samtid. I sinom tid så hoppas vi att innehållet kommer att blir fullödigare och till och med kanske givande.