Oaktuella betraktelser ryckta ur sin samtid

Kategori: Svenska

Står inför en gaffel?

Vad sades egentligen under G20-mötet mellan Cameron och Putin? Jag läser med häpnad i DN att en källa närstående premiärminister Cameron sagt att (min markering):

-Premiärministern var tydlig vid inledningen av diskussionen om Ukraina att vi står inför en gaffel, i fråga om vart vi går härnäst…

En gaffel!?

Kan det syfta på att Ryssland håller på att stycka upp Ukraina i lagom munsbitar och så att säga sätter gaffeln i dem? Eller kanske, på något sätt, en högaffel? Ledaren för det ukrainska Radikala partiet Oleh Ljasjko använder ju högaffeln1 som symbol? Någon leker med tanken om att det är en felstavning för taffeln, att de egentligen inte hittade vägen till matsalen.

Vi kastar oss in i ordböckerna för att leta efter synonymer. SAOB och Wiktionary ger oss ”svaret”, tror vi en stund, det måste syfta på shacktermen gaffel-ställning, alltså då en pjäs samtidigt hotar att slå två eller flera av motståndarens pjäser.

Naturligtvis är det ingetdera, utan man frågar sig hur TT översätter sina “telegram”, för med lite sökningar på nätet hittar man t.ex:

G20 summit: David Cameron warns Vladimir Putin that Russia’s relationship with the West is at a ’fork in the road’ over Ukraine.

Google translate producerar detta:

G20-mötet : David Cameron varnar Vladimir Putin att Rysslands relation till västvärlden befinner sig i ett ‘vägskäl’ över Ukraina.

DN citerar The Guardian via TT, men The Guardian skriver, åtminstone i den här artikeln “crossroads”:

David Cameron has fired a diplomatic warning shot at Russian president Vladimir Putin, telling him the west’s relations with Russia had reached a crossroads and demanding that he relent by allowing independent observers to monitor events on its Ukrainian border.

Crossroads > fork in the road > gaffel?

  1. http://www.dn.se/nyheter/varlden/ukrainsk-populist-sticker-ut-med-vald-och-hot/

 

Anakronistisk – definiton

När det gäller ordet anakronistisk så är SAOB mer sparsmakad. Återigen är originalets text redigerad en smula.

ANAKRONISTISK anakrånistisk eller -on-, adj.; adv. –T.

(mindre brukligt) adj. till anakronism.; särsk. motsv. detta ord 3: otidsenlig, antikverad. (Dahlin). Ett anakronistiskt adelsvälde. (Jensen)

Wiktionary har på engelska en lite mer fullödig definition

anachronistic

  1. Erroneous in date; containing an anachronism; in a wrong time.
    If you know where to look in the movie, you can spot an anachronistic wrist watch on one of the Roman soldiers.
  2. (of a person) having an opinion of the past; preferring things or values of the past; behind the times; over-conservative.

Därmed är det officiella svenska ordförrådet uttömt vad gäller ordet anakronism och dess släktingar.

Anakronism – en definition

Anakronism kommer från grekiskan, ana- tillbaka och khron’os tid. En fullödig definition finns i den mäktiga SAOB, och har tagit mig friheten att redigera den lite. Se orginalet.

ANAKRONISM anakrånism eller -on-; best. -en; plural -er.

1) (föga brukligt) fel med afs. på tideräkningen.

2) fel, bestående däri, att en historisk eller konstnärlig framställning låter en person eller händelse förbindas med tidsförhållanden, med hvilka han eller den icke varit samtidig; fel mot tidskostymen.

Göra sig skyldig till eller begå en anakronism.

Exempel:
Anakronism … vill säga när man förflyttar ämnen och bruk af et sednare tidehvarf, in i föreställningen af en äldre tid, då dessa bruk ännu icke voro til … Anakronismer i Costymen förekomma ofta.” (Boye 1833)

(Att låta Hamlet tala om) Skolan uti Wittenberg .. (är) En anakronism föranledd af det stora rykte som detta läroverk hade på Shakspeares tid”. (Hagberg)

3) otidsenligt, i synnerhet föråldradt, tänke- eller handlingssätt.

Exempel:
Hvarje sympati för det antika statslifvet stämplas såsom anakronism”. (Bolin)
Inom mig ansåg (jag) saken (dvs. adlandet) såsom en anakronism.”(De Geer)

Tryckåret för det band i SAOB där anakronism finns med är 1898, vilket gör texten en aning daterad.

Den senaste utgåvan av SAOL säger helt lakoniskt ”företeelse som hör hemma i annan tid än den skildrade”.

© 2024 anakron.nu

Tema av Anders NorenUpp ↑